Česká republika

Logo NET CS

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si: http://www.rhkbrno.cz/o-nas/gdpr/5205-gdpr

Intrastat - aktuálně v roce 2019

Seminář je určen: Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok 2018/ 12 mil. Kč v roce 2019.

 Cíl semináře: Poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům. Upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup

Program:

Výkaz INTRASTAT

 • Právní základ
 • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky – ve znění nařízení vlády č. 323/2018
 • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, v platném znění
 • Vznik zpravodajské jednotky – nové prahy pro vykazování, způsob jejich určení
 • Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
 • Zánik ZJ
 • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
 • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury - KN pro rok 2019
 • Kódy transakcí
 • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
 • Uvádění dalších údajů do výkazů
 • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
 • Provádění oprav údajů ve výkazech
 • Způsoby podání výkazu

Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány

Diskuse, zodpovězení dotazů

 Datum:  17. dubna 2019   (9.00 – 14.00 hod - prezence od 8:30 hod)

 Místo:    Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 569/3, 648 04 Brno, areál BVV         

 Lektor:  Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová, Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o. , specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a  vývozu, Extrastatu a Intrastatu

 Cena:     Zdarma – pro registrované účastníky

Prosíme o potvrzení Vaší účasti: Jaroslava Martinková, tel. 532 194 930, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.