Česká republika

BRNO INDUSTRY 4.0 | 2023

EEN Brno ve spolupráci s RHK Brno a Industry Cluster 4.0. pořádá již:

7. ročník mezinárodní B2B konference o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl

A na co se můžete těšit?

15. února 2023 - onsite část složená z diskusních panelů s odborníky a inspirativními lidmi (technologie, digitální úspěchy), odborné přednášky o technologiích a jejich praktické implementaci, odpolední matchmakingová akce na místě (B2B setkání), networking,


16. února 2023 - online matchmakingová akce (B2B schůzky)

 

REGISTRACE ON-LINE ZDE, možnost i rezervace b2b schůzek.

Objevte 4 aspekty moderní výroby

Digitalizace | Flexibilita | Nové technologie | Bezpečnost

flexibilní výroba a pokročilá automatizace,
digitalizace řízení výroby a osvědčené postupy
Analýza dat a její využití pro optimalizaci výroby
Případové studie v malých, středních a velkých podnicích
Kybernetická bezpečnost 4 Industry
Vytváření sítí - předem domluvená B2B setkání

Využijte této výhody a setkejte se s řečníky a dalšími účastníky tváří v tvář a užijte si také neformální networking.

Podívejte se na poslední ročník naší konference zde.

------------------------------------------------------------------------------------

7th edition of the international B2B conference about production digitalization and smart technologies for industry

And what can you look forward to?

  • 15th February 2023 – onsite part consisting of discussion panels with experts and inspiring people (technology, digital success stories), expert speaches on technologies and their practical implementations, afternoon onsite matchmaking event (B2B meetings), networking
  • 16th February 2023 – online matchmaking event (B2B meetings)

Discover the 4 aspects of modern manufacturing

 

REGISTRATION ON-LINE HERE, booking of 2b2 meetings

Digitalization | Flexibility | New Technologies | Security

  • flexible production and advanced automation,
  • digitization of production management & best practices
  • Data analytics and its use for production optimization
  • Case studies in small, medium and large companies
  • CyberSecurity 4 Industry
  • Networking - pre-arranged B2B meetings

Take the advantage and meet the speakers and other participants face to face and enjoy also an informal networking.

Have a look at the last edition of our conference here.