Česká republika

Logo NET CS

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si: http://www.rhkbrno.cz/o-nas/gdpr/5205-gdpr

Podpora pro MSP z Evropské unie, obchodující s Íránem

Helpdesk pro hloubkovou kontrolu v souvislosti se sankcemi EU (Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions) je služba financovaná Evropskou unií. Jejím cílem je poskytnout podporu zejména malým a středním podnikům z Evropské unie, které jsou ochotné se angažovat v Íránu, a zajistit tak, aby postupovaly řádně v souladu s právními předpisy EU a Společného komplexního akčního plánu (JCPoA).

Helpdesk poskytuje bezplatnou podporu malým a středním podnikům (MSP) z EU při provádění hloubkové kontroly dodržování omezujících opatření (sankcí) EU u konkrétních obchodních projektů v Íránu a usnadňuje práci při realizaci jejich legitimních obchodních příležitostí v Íránu a financování legitimních obchodních aktivit v Íránu evropskými bankami, což dokazuje, že EU je odhodlána i nadále plnit své závazky v rámci JCPoA.

Bezplatné služby Helpdesku k otázkám sankcí EU (Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions) zahrnují:

Informační služby Helpdesku – důvěrné konzultace

Jednotlivé evropské MSP mohou zadávat dotazy panelu odborníků prostřednictvím formuláře na webových stránkách Helpdesku a získávat nejdůležitější důvěrné informace ke svému konkrétnímu projektovému záměru. Na Helpdesku si mohou evropské malé a střední podniky ověřit, jestli se na jejich plánované podnikatelské činnosti vztahují sankce EU, a jaká má být úroveň požadované hloubkové kontroly.

Informační materiály

Malé a střední podniky Evropské unie mohou z webových stránek Helpdesku stahovat informační materiály o sankcích EU a požadavcích na hloubkovou kontrolu íránského podnikatelského prostředí. Helpdesk rovněž vydává pravidelný zpravodaj, v němž popisuje postupy hloubkové kontroly všeobecně používané v nově vznikajících podnikatelských odvětvích, které jsou pro unijní MSP zajímavé. Na webových stránkách Helpdesku jsou pravidelně publikovány zprávy z Iránu, aby unijní MSP měly aktuální informace o nejdůležitějších novinkách z íránského podnikatelském prostředí.

Webináře

Pro evropské MSP podnikající v Íránu Helpdesk nabízí webináře, na kterých renomovaní odborníci hovoří o sankcích EU a dalších požadavcích na dodržování požadavků hloubkové kontroly při obchodování s Íránem.

Postup Helpdesku při hloubkové kontrole

Malé a střední podniky EU mohou pro podání žádosti o provedení hloubkové kontroly v souvislosti se sankcemi použít nástroj Sanctions Due Diligence Analysis Tool, který je k dispozici na webu Helpdesku pod odkazem https://sanctions-helpdesk.eu/sanctions-dd-analysis-tool. Žadatelé budou vyzváni, aby uvedli několika údajů (jméno kontaktní osoby/e-mailovou adresu pro následnou komunikaci, jejich členský stát/počet zaměstnanců/roční obrat za účelem ověření, zda žadatelem je malý nebo střední podnik z EU). Dále bude firma požádána, aby uvedla svého potenciálního íránského obchodního partnera, u kterého žádá o provedení hloubkové kontroly. S veškerými údaji malých a středních podniků EU se zachází v souladu s nařízeními GDPR a tyto údaje nejsou sdíleny se subjekty mimo EU.

Jakmile Helpdesk obdrží požadované informace, bude provedena úvodní hloubková kontrola na základě vlastního prohlášení a podkladové dokumentace, předložené navrhovaným íránským obchodním partnerem, a dále ověření v databázích sankcí EU. Bude-li třeba, tak v případech, u kterých je nutné zajistit dodržování restriktivních opatření (sankcí) EU, budou dány k dispozici další nástroje pro hloubkové ověřování. Po dokončení hloubkové kontroly, předá Helpdesk malým a středním podnikům EU podrobný protokol o výsledcích hloubkové kontroly.

Více informací o Helpdesku a jeho bezplatných službách je k dispozici na

www.sanctions-helpdesk.eu nebo v přiloženém článku ZDE

V případě dotazů (nebo zájmu o uspořádání společné akce pro více českých firem, kde se dozvíte bližší podrobnosti o této formě podpory) nás neváhejte kontaktovat: O. Hrdlička, tel: 532 194 918, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran