Česká republika

Podniková ekologie a udržitelnost (konference)

Podnikoví ekologové jsou v hierarchii společností stále důležitějším prvkem. Na jejich bedrech stojí povinnosti spojené s ochranou životního prostředí, mezi něž nejčastěji patří oblasti jako je ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady, obalové hospodářství, chemické látky a směsi, dokumentace a zlepšování systému ISO 14 001 aj.

V poslední době se do jejich agendy vkrádá také téma udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů. Přestože povinná bude tato oblast od roku 2024 pouze pro omezený okruh velkých firem, očekává se, že jím budou ovlivněni i střední a malé firmy. Přestože oblast udržitelnosti bude prostupovat celou firmou počínaje jejím vedení, je právě oblast podnikové ekologie zřejmě nejvíce zasažená.

Víte, jaké požadavky budou principy udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů klást na firmy a to i ty střední a malé? Jaké kroky budete muset podniknout a jaký dopad to bude mít právě na oblast podnikové ekologie?

Nabízíme Vám přehled aktuálních témat pro podnikovou ekologii, kromě těch tradičních také oblast udržitelnosti - vše s cílem pomoci Vám zorientovat se v aktuálních povinnostech a být připraveni na to, co Vás čeká v budoucnu.

Pro koho je konference určena? Pro podnikové ekology, poradenským firmám v oblasti ekologie, manažerům odpovědným za ISO 14 001, ředitelům, managementu podniku, kteří podporují ekologickou strategii podniku, ESG konzultantům a dalším profesionálům z řad udržitelnosti a průmyslové ekologie.

Konference Podniková ekologie a udržitelnost se koná 7. 6. 2023 v hotelu Hotel Cosmopolitan Bobycentrum ****.

Pro členy RHK Brno sleva. Více zde.