Logo NET CS

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si: http://www.rhkbrno.cz/o-nas/gdpr/5205-gdpr

RHK Brno a Go Green

Motto: „Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“ Antoine de Saint-Exupéry

Jak to vzniklo

Protože také jihomoravským firmám záleží na tom, v jakém stavu Zemi předáme, vznikla na Regionální hospodářské komoře Brno iniciativa Go Green. Jejím duchovním otcem je úspěšný a ekologicky smýšlející podnikatel Ivo Hutira, který při zasedání představenstva brněnské komory na podzim 2019 navrhl, že by se RHK Brno měla profilovat jako komora s environmentální tváří. Mezi našimi členy je totiž hned několik společností, které mají udržitelnost, cirkularitu či environmentální přívětivost přímo v popisu své činnosti. Další místní podniky se pak k zelenému přístupu hlásí rovněž.

O čem to je

Aby každý z nás by mohl svým dílem přispět, tak na internetových stránkách RHK Brno vznikla řada článků, které popisují environmentálně příznivé aktivity místních firem. Jejich smyslem je inspirovat ostatní prostřednictvím příkladů dobré praxe. Na webu se dále zveřejňují informace o vypsaných dotačních výzvách či pozvánky na akce s relevantní tematikou.

Vzhledem k tomu, že zelené směřování je podporováno také ze strany Evropské komise, byly tyto aktivity zařazeny i mezi činnosti sítě Enterprise Europe Network*. Zatím se v rámci Go Green uskutečnily 2 online semináře. Celý cyklus byl zahájen úvodní událostí pod názvem Po nás potopa? aneb Go Green Kick-off a pokračoval webinářem Udržitelnost v energetice a úspory energií. Obě akce byly nahrávány a zájemci si je mohou pustit ze záznamu.

Nyní diskutujeme i další témata (např. voda, odpady, greenwashing, les,…) a připravujeme workshopy s ukázkou úspor energií v praxi. První z nich se uskuteční 28. dubna a bude zaměřen na úspory energie prostřednictvím fotovoltaiky.

V letošním roce budou moci zájemci z řad podnikatelské veřejnosti nově využít rovněž zelené audity. Chceme jim nabídnout analýzu, jak na tom jejich firmy s odpovědným přístupem k životnímu prostředí jsou, a navrhnout eventuální vhodná opatření pro zlepšení souvisejících procesů.

Připravujeme Brno

Iniciativa Go Green zapadá i do výzvy statutárního města Brna pod heslem #pripravbrno, jejímž cílem je motivovat jak brněnské domácnosti, tak i zdejší firmy ke snižování spotřeby a odpovědnějšímu společenskému chování. K Memorandu o snižování emisí, v němž se subjekty zavazují konkrétními kroky ke snižování své uhlíkové stopy, se připojilo na 60 podporovatelů. Více než polovina z nich je tvořena členy a klienty RHK Brno. Mezi prvními signatáři Memoranda byla i Regionální hospodářská komora Brno.

Brno, 10. března 2022
Lenka Votavová, RHK Brno

 

go green kick off 480x300 go green Energetika 480x300

* Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Program na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.