Česká republika

Logo NET CS

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si: http://www.rhkbrno.cz/o-nas/gdpr/5205-gdpr
  • Domů >
  • Síť EEN v ČR

Síť EEN v ČR

O síti

Enterprise Europe Network je celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb při vyhledávání zahraničních obchodních kontaktů a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Zahrnutím národních informačních sítí a jejich napojením na Evropskou komisi vytváří celoplošné pokrytí všech členských států EU a spolupracujících zemí jednotným kompetentním servisem.

Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem šesti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Partnerské organizace se zaměřují na pořádání vzdělávacích, kooperačních i jiných akcí, zajištění přístupu do databází nabídek a poptávek, vydávání Newsletteru a dalších informačních materiálů, poskytování poradenství v oblastech evropského podnikání, financování projektů z programů EU a ochrany duševního vlastnictví. Síť Enterprise Europe Network je v ČR zajišťována projektem BISONet Plus, který je spolufinancován z Programu pro konkurenceschopnost podniků, zvláště malých a středních 2014-2020 (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises, COSME) a prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, většina služeb je tedy poskytována bezplatně.

Regionální pokrytí

Regionální rozložení všech konsorciálních partnerů a úzká spolupráce s ostatními institucemi z oblasti podpory podnikání a inovací zaručuje optimální dosažitelnost kvalitních služeb a informací pro všechny české podnikatelské subjekty.

Partneři sítě:

Technologické centrum AV ČR
BIC Plzeň
Centrum pro regionální rozvoj ČR
JIC Brno
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Regionální hospodářská komora Brno