Logo NET CS

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si: http://www.rhkbrno.cz/o-nas/gdpr/5205-gdpr

O nás

Hledáte nové obchodní partnery? Vstupujete na zahraniční trh? Potřebujete doškolit nebo poradit?

Jsme součástí informační poradenské sítě Enterprise Europe Network, do které je začleněno téměř 600 partnerů z více než 50 zemí.  

 

Co se skrývá pod názvem Enterprise Europe Network?

 

Jedná se o síť, která je zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Cílem je podpořit malé a střední podniky a zvýšit jejich konkurenceschopnost a využít co nejvíce obchodních příležitostí v EU i mimo ni.

Síť Enterprise Europe Network vznikla za podpory Evropské komise jako nástupce sítí EIC a IRC, jejichž činnost skončila v roce 2007. Činnost Enterprise Europe Network byla slavnostně zahájena v České republice dne 28.2.2008 a pokračuje ve svých aktivitách i nyní.

Tato iniciativa Evropské komise poskytuje podnikatelům jedno kontaktní místo, na které se mohou obrátit s žádostí nebo radou a využít dostupných služeb na podporu malých a středních podniků (MSP). Tím, že služby jsou nabízeny pod jednou střechou se snižuje byrokracie a chaos, se kterým se podnikatelé střetávají, když není jasné, na kterou organizaci je třeba se obrátit s konkrétní záležitostí. 

Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem šesti partnerů koordinovaných Technologickým centrem Praha. V Brně je hostitelskou organizací sítě Enterprise Europe Network Regionální hospodářská komora Brno a Jihomoravské inovační centrum.

 DSC 83351