Česká republika

Your Europe: Průvodce podnikáním v EU

Portál Vaše Evropa má dvě sekce, jedna se věnuje občanům, druhá je pak zaměřena na podniky.

Vaše Evropa - Podniky nabízí informace o malém a středním podnikání v tuzemsku i zahraničí.

K nalezení jsou zde přehledně zpracované informace týkající se takřka všech možných fází podnikání: od založení podniku přes nalezení partnerů pro mezinárodní spolupráci až po podnikové fúze.

Zakládáte podnik? Zde se dozvíte více o Jednotných kontaktních místech.

Přibližně jedna třetina podnikatelů v nadcházejících letech odejde do důchodu, máte-li v plánu podnik převzít, mohlo by Vás zajímat, jak při převzetí ušetřit.

V případě, že již máte podnik založený, více informací o mezinárodních účetních standardech se dozvíte zde. Evropská unie se snaží odstranit systém dvojího zdanění, více o této problematice najdete zde.

Máte-li zájem expandovat na zahraniční trhy, informace o mezinárodní obchodní politice, celní databázi či programech pro spolupráci Evropy a dalších regionů najdete zde.

Veřejné zakázky představují značný podíl na trhu EU a připadá na ně přibližně 16 % HDP. Zde najdete více informací o jejich fungování.

Směřuje-li Váš podnik k úpadku, je tu možnost druhé šance podnikání. Zde najdete tipy, jak úpadku předejít, nebo jeho dopady zmírnit.