Logo NET CS

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si: http://www.rhkbrno.cz/o-nas/gdpr/5205-gdpr

Nové obchodní cesty prošlápnuty

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je hlavní veletržní akcí brněnské výstavní scény a po dvou letech se mohl opět fyzicky uskutečnit a s ním i naše tradiční akce Kontakt-Kontrakt. Smyslem obou akcí je společně restartovat ekonomiku, seznámit s novými technologiemi, inovacemi pro budoucnost, i novými obchodními partnery. Letošní ročník se navíc uskutečnil opět ve znamení digitalizace průmyslu,“ komentuje právě končící akci Kontakt-Kontrakt při MSV Čeněk Absolon, ředitel Regionální hospodářské komory Brno (RHK Brno).

Co je Kontakt-Kontrakt

Kontakt-Kontrakt (K-K) je kooperační burza, která vytváří vhodné prostředí pro nalezení případných partnerů pro spolupráci. Na základě registrace na registračním portále a vyplnění kooperačního profilu si pak účastník mezi dalšími účastníky může vytipovat své potenciální obchodní partnery a ty oslovit s žádostí o schůzku. Tyto schůzky se následně uskuteční během konání akce.

RHK Brno má s organizací K-K dlouholeté zkušenosti. Letos se uskutečnil již její 22. ročník. Loni se Kontakt-Kontrakt z pochopitelných důvodů uskutečnil pouze v online prostoru, letos se zase mohl vrátit do fyzické podoby při MSV.

Kvůli nejistotě spojené s podmínkami cestování zejména zahraniční účastníci přivítali možnost online účasti. Proto jsme akci připravili hybridně, a zkombinovali tak výhody fyzické i virtuální účasti. Během tří jednacích dní se při MSV uskutečnilo přes 150 osobních schůzek, v dalších dvou dnech proběhlo ještě na 50 virtuálních schůzek. Celkově se do projektu zapojilo přes 250 účastníků z 22 zemí světa,“ hodnotí letošní ročník Absolon.

Prošlápli nové obchodní cesty

Co nám dala návštěva BVV a Strojírenského veletrhu,“ pokládá si řečnickou otázku jedna z účastnic Eva Bajerová z firmy OKdron s.r.o., která se K-K účastnila poprvé, a hned si odpovídá, „díky akci Kontakt-Kontrakt organizovanou Regionální hospodářskou komorou Brno jsme měli možnost oslovit potenciální obchodní partnery, což se nám podařilo.“

Trvalou předností akce je možnost podívat se na profily zúčastněných firem, na tržišti prostudovat, co nabízí či poptávají, a podle toho si cíleně nasmlouvat schůzky. Coby v jádru plachý člověk takto snáze oslovím potenciální obchodní partnery, než na ‚networkingových akcích‘, kde se vypustí podnikatelé do prostoru a je čistě na jejich asertivitě, s kým se potkají,“ pochvaluje si formát akce Ladislav Buček, výkonný ředitel firmy Everesta, s.r.o., a pokračuje „posun naší firmy ze vzdělávací a poradenské do komplexnější projektové firmy nám usnadňuje situaci v tom, že se na K-K nesnažíme za každou cenu prodat. Hledáme partnery, dodavatele (a samozřejmě i klienty :), takže tradičně dostávám hodně pozvánek na jednání. Pokud je to organizačně možné, žádné neodmítám. Leckdy i z těch zdánlivě málo přínosných vyplyne skvělá obchodní příležitost nebo spolupráce.“

Akce Kontakt-Kontrakt se účastním opravdu každoročně, tedy krom doby kovidové. Ve srovnání s lety minulými, že byť byla významně menší účast jak účastníků Kontakt-Kontrakt, tak i vystavovatelů na MSV v Brně, tak mám pocit – že byla o to dost kvalitnější a perspektivnější jednání,“ srovnává pravidelný účastník K-K Jaroslav Dohnal, jednatel společnosti DV4 Ipsum s.r.o., a pokračuje „jsem přesvědčen, že se nám podařilo získat nové obchodní partnery, kteří nám pomohou v kooperaci s výrobou pro naše stávající zakázky.“

Letošní ročník byl stále ještě ve stínu kovidu a omezujících opatření, přesto jsem velmi rád, že opět po přestávce proběhl a mohli jsme se osobně potkávat... Jsem přesvědčen, že i v dnešní době, nebo možná právě v ní, má taková face to face kontraktační akce velký význam. Po všech těch on-line schůzkách jsem zase mohl zahnat absťák sociálních kontaktů. Jistě je zároveň dobré, že akce má i svou doprovodnou část on-line, přes níž se můžeme vidět se zahraničními účastníky a/nebo těmi, kdo nemohl dorazit kvůli nemoci, karanténě apod.,“ shrnuje další výhody letošní účasti Buček.

Kooperační burzy jako osvědčený formát

Akci Kontakt-Kontrakt ve dnech 8.–12. listopadu 2021 v rámci sítě Enterprise Europe Network* se svými partnery zorganizovala RHK Brno.

Do organizace oborově zaměřených kooperačních akcí se brněnská komora se svými zahraničními partnery zapojuje pravidelně – sledujte webové stránky, anebo se přihlaste k odběru newsletteru. Můžete využít i stálé kooperační burzy Kont(r)akt, která není oborově zaměřena a je cílena na domácí trh.

Zpracovala: Votavová, RHK Brno
Brno, 12. listopadu 2021

* Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014–2020) na základě grantové smlouvy č. 879 523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Většina služeb je poskytována bezplatně.

Fotogalerie

 
...
...
 
...
...
...
...
...
...
 
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...