Logo NET CS

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si: http://www.rhkbrno.cz/o-nas/gdpr/5205-gdpr

Kontakt-Kontrakt na MSV již po třinácté

Na brněnském výstavišti skončil 7. října 63. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, nejvýznamnější veletržní akce pro průmyslové firmy ve střední Evropě, a s ním i kooperační burza Kontakt-Kontrakt.

Pokračující tradice

Kontakt-Kontrakt je pojmenování pro úspěšný formát akce, jejímž cílem je zefektivnit účast na veletrhu a kterou při MSV již po třinácté zorganizovala Regionální hospodářská komora Brno spolu s partnery sítě Enterprise Europe Network.

Účastník Kontakt-Kontrakt se zaregistruje na speciálním portále akce, vyplní svůj profil, kde popíše svou společnost, služby/produkty. Z katalogu přihlášených pak vytipuje ty pro sebe nejzajímavější a požádá je o schůzku. Půlhodinové iniciační schůzky se pak uskuteční v domluvený čas během veletrhu.

Z účasti mohou těžit jak návštěvníci, tak i pro vystavovatelé. Návštěvníci si dopředu připraví harmonogram jednání a na smluvený čas mají zajištěno i důstojné jednací místo. Vystavovatelé rádi využívají možnosti uskutečňování schůzek přímo na svém stánku, aby mohli názorně představit své produkty.

Letošní Kontakt-Kontrakt v číslech

Přihlásilo se nám téměř 400 účastníků z 24 zemí světa. Vyžádáno bylo přes systém 650 schůzek a zrealizovalo se 360 schůzek, další téměř dvě stovky jednání proběhly spontánně přímo na místě. Odhadujeme, že další stovka setkání se uskuteční ještě dodatečně, buď online, anebo i osobně při jiných příležitostech,“ shrnuje Radek Kopecký z Regionální hospodářské komory Brno, manažer projektu Kontakt-Kontrakt.

Kontakt-Kontraktu se účastnily i delegace z Finska, Francie, Německa, Polska a Ukrajiny. „Velmi si vážíme účasti osmnáctičlenné ukrajinské skupiny, pro kterou bylo velkou výzvou překonat administrativní překážky spojené s touto obchodní misí,“ nastiňuje peripetie s příjezdem Kopecký a doplňuje, „z ukrajinské strany je enormní zájem o navázání spolupráce s českými firmami, která byla stvrzena podpisem memoranda o spolupráci.

Kontakt-Kontrakt ve zpětné vazbě

Mezi účastníky Kontakt-Kontrakt jsou jak stálí klienti, kteří se účastní opakovaně, tak i ti, kteří se účastní poprvé.

Akce Kontakt-Kontrakt se účastním pravidelně od roku 2019,“ vzpomíná Ing. Tomáš Hudec, Bid Manager z firmy Mezinárodní tendry, a hodnotí, „letošní ročník považuji za dosud nejlepší, protože co se týká mého byznysu, kontakty byly relevantní, jednotlivá jednání šla k věci a drtivá většina bude pokračovat.

Alexandre Yurchak, jednatel Asociace pro průmyslovou automatizaci Ukrajiny, na akci přijel poprvé a vedl výše zmíněnou ukrajinskou delegaci: „Zatím nemám zpětnou vazbu ode všech členů delegace, ale pokud hodnotím sám za sebe, tak jsem měl 7 schůzek a jsem spokojen. Protože byla moje osobní účast až do poslední chvíle s velkým otazníkem, tak jsem neposílal žádosti o schůzky, ale jenom přijímal obdržené žádosti. Moje účast byla velmi produktivní: kromě jednání v rámci Kontakt-Kontraktu jsem absolvoval ještě MSV tour a konferenci.“ Ocenil také vřelé přijetí a vůli nejen českých subjektů pomáhat Ukrajině.

Osvědčený formát

Události typu Kontakt-Kontrakt neorganizuje jenom Regionální hospodářská komora Brno, ale i další partneři v rámci sítě Enterprise Europe Network (ale nejenom ti). Tyto akce bývají nazývány anglicky jako B2B, brokerage či matchmaking events. Lze se setkat také s názvem networking, to se ale spíše jedná o neformální náhodné setkávání. Akce mohou probíhat jak fyzicky, hybridně, tak i online.

Z dalších akcí v nejbližší době vybíráme: International Machinery Forum (16.–17. listopadu), DEICy 2022: digitální ekonomika, internet věcí a kyberbezpečnost (21.–25. listopadu 2022).

Závěrem

Kooperační burza Kontakt-Kontrakt proběhla ve dnech 4.–7. října 2022 při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a je jednou z aktivit Enterprise Europe Network. Kontakt-Kontrakt využívá softwarový nástroj b2match a organizace akce byla financována Evropskou unií z nového programu Single Market Program na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Brno, 14. října 2022
Votavová, RHK Brno