Česká republika

Logo NET CS

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si: http://www.rhkbrno.cz/o-nas/gdpr/5205-gdpr

Jak správně poskytovat reklamu v SRN

Víte, jaké jsou přípustné a nepřípustné reklamní praktiky, pokud působíte na německém trhu nebo tam ...

Připravte se na Čínu

Nabídka a možnost využít zdarma za podpory Evropské unie celou řadu poradenských služeb a informací ...

Kalendář akcí

Všechny pobočky Enterprise Europe Network organizují nejrůznější akce, kde se můžete setkat s potenc ...

Jak zajistit finance

Evropská unie podporuje podnikatele a firmy širokou škálu programů poskytování úvěrů, záruk, rizikov ...

Klíč k úspěchu na světových trzích

Portál Evropské komise s názvem Market Access Database shrnuje dostupné informace o vstupních podmín ...