Česká republika

Logo NET CS

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si: http://www.rhkbrno.cz/o-nas/gdpr/5205-gdpr

Připravte se na Čínu

Nabídka a možnost využít zdarma za podpory Evropské unie celou řadu poradenských služeb a informací ...

Kalendář akcí

Všechny pobočky Enterprise Europe Network organizují nejrůznější akce, kde se můžete setkat s potenc ...

Jak zajistit finance

Evropská unie podporuje podnikatele a firmy širokou škálu programů poskytování úvěrů, záruk, rizikov ...

Klíč k úspěchu na světových trzích

Portál Evropské komise s názvem Market Access Database shrnuje dostupné informace o vstupních podmín ...

Účinné řešení problémů

Pokud máte dojem, že správní orgán některého členského státu EU nepostupuje v souladu s evropským pr ...