Česká republika

Evropský portál pro malé podniky

Co EU může udělat pro váš podnik? Pomoci vám získat finance, partnery, expandovat do zahraničí. ...

OiRA - online nástroj pro posuzování rizik

Bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovišti existují - snadná a bezplatná řešení k jejich hodnocen ...

Agentura EU-OSHA nabízí zdarma on-line databázi publikací o BOZP

Zajímají Vás zdroje informací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? ...